PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAOdaberite djelatnost za prikaz administrativnih postupaka u panelu ispod

Šifra djelatnosti Naziv djelatnosti Komentar  
1 Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Odaberi djelatnost
2 Saobraćaj i veze Odaberi djelatnost
3 Poljoprivredna i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda Odaberi djelatnost
4 Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi Odaberi djelatnost
5 Ekologija Odaberi djelatnost
6 Komunalni poslovi Odaberi djelatnost
7 Nauka, kultura, izdavačka djelatnost, sport i obrazovanje Odaberi djelatnost
8 Socijalna zaštita i zdravstvo obuhvata pomoć socijalno ugroženim licima, dečiji dodatak, boračko-invalidska pitanja, lekove i zdravstvenu zaštitu i sl. Odaberi djelatnost
9 Opšta uprava i građanska stanja obuhvata upise, ispise i izvode iz matičnih knjiga i upise, ispise i izvode iz drugih javnih registara, biračke spiskove, overe i prepise, te pravnu pomoć Odaberi djelatnost
10 Boračko - invalidska zaštita obuhvata kontrolne radnje tokom inspekcijske kontrole Odaberi djelatnost