PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Šifra Naziv  
Stručni odjel Općine 08-24 Ispravka/usklađivanje podataka u matičnim knjigama (MKR, MKD, MKV i MKU) Pogledaj
Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove 06-01 Urbanistička suglasnost Pogledaj
06-02 Odobrenje za građenje Pogledaj
06-03 Odobrenje za upotrebu građevine Pogledaj
06-04 Izvod iz planskog dokumenta i stručno mišljenje Pogledaj
06-07 Uvjerenje iz službene evidencije/PS obrazac Pogledaj
06-08 Uvjerenje iz službene evidencije/stambena oblast Pogledaj
06-09 Uvjerenje iz službene evidencije Pogledaj
06-10 Izmjena i dopuna odobrenja za građenje Pogledaj
06-11 Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti Pogledaj
06-12 Legalizacija bespravno izgrađene građevine Pogledaj
06-13 Produženje važnosti urbanističke saglasnosti Pogledaj
06-14 Utvrđivanje visine rente Pogledaj
06-15 Izmjena i dopuna rješenja za upotrebu građevine Pogledaj
06-16 Prijepis posjedovnog lista Pogledaj
06-17 Uvjerenje o posjedovnom stanju Pogledaj
06-18 Kopija katastarskog plana Pogledaj
06-19 Identifikacije podataka katastra starog i novog premjera Pogledaj
06-20 Usklađenje podataka katastra Pogledaj
06-21 Promjena na zemljišta za koju je potreban uviđaj na terenu Pogledaj
123456