PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-01

Naziv administrativnog postupka : Urbanistička suglasnost

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milenija Ramić, Viši referent za poslove građevinarstva
Tel: 032650022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka plansko korištenje prostora, strategija razvoja, zaštita okoliša
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o prostornom uređenju,Zakon o upravnom postupku,Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije,Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu.,Odluka o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj, Odluka o usvajanju i sprovođenju Urbanističkog plana naseljenog mjesta Tešanj Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana ''POSLOVNA ZONA BUKVA'' Tešanj,"Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana centralnog dijela Tešnja Odluka o provođenju Revizije Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' Odluka o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987 god) integralnog dijela Starog grada Tešanj sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002 god) Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Musala'' Tešanj II Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta za lokalitet koji se nalazi u zoni zdravstva u Tešnju",Odluka o usvajanju i sprovođenju Urbanističkog reda naselja Jelah Odluka o provođenju Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah Odluka o usvajanju i provođenju izmjena namjene dijela ''Urbanističkog reda Jelah'' na lokalitetu zvanom Ciglane-Jelah Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'' općina Tešanj Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''TEŠANJKA'' za naseljeno mjesto Tešanjka Odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana Turističko-rekreacione zone «Kiseljak» Tešanj,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1iznos od 70 do 350 + 0,20 po metru dužnom1603000330017641722131
Takse viših organa vlasti 110  
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1"Zavisno od: zone (I, II, III, IV i V zona) u kojoj se nalazi objekat, namjene objekta (član 1. i član 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu), i korisne površine objekta (iz Idejnog projekta) Ukoliko nije donesen program uređenja građevinskog zemljišta, visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta će se obračunavati po jedinici površine objekta za čiju izgradnju se izdaje urbanistička saglasnost i određuje se tako što se kao polazna osnova uzima iznos prosječne cijene m2 izgrađenog prostora na osnovu Odluke Općinskog vijeća o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine, prema zonama kako -proizvodni objekti: II zona ………………………….. 0,50% III zona …………………………. 0,40% IV zona …………………………. 0,30 % V zona …………………………. 0,20% -poslovni objekti i javni objekti: II zona …………………………. 2,50% III zona ………………………….. 2,00% IV zona ………………………….. 1,50 % V zona …………………………. 1,00% -stambeni objekti: slijedi: II zona…………………………… 1,5 % III zona…………………………… 1,00% IV zona ………………………….. 0,75% V zona………………………….… 0,30% -pomoćni i gospodarski objekti: II zona…………………………… 0,75 % III zona…………………………… 0,50% IV zona …………………………... 0,30% V zona………………………….… 0,15% "1603000330017641722431
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
Opis
vrsta objekta
Broj katastarske parcele (k.č.broj)
površina parcele
Katastarska Općina ( K.O.)
Naseljeno mjesto
Dimenzije objekta
Spratnost objekta
Vrsta krova
Materijal
Korištenje vode
Rješavanje otpadnih voda

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Kopija katastarskog planaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Idejni projekatPravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti projektovanjaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva