PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-12

Naziv administrativnog postupka : Legalizacija bespravno izgrađene građevine

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Komisija Komisija,
Tel:
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje investitorima legalizaciju bespravno izgra?enog objekata te njegovog uplanjenja u katastar, priključak na vodovod, kanalizaciju, elektroenergersku mrežu i sl.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o građenju,Zakon o upravnom postupku,Zakon o prostornom uređenju,Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije,Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu.,Odluka o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj Odluka o usvajanju i sprovođenju Urbanističkog plana naseljenog mjesta Tešanj Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana ''POSLOVNA ZONA BUKVA'' Tešanj,Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana centralnog dijela Tešnja Odluka o provođenju Revizije Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' Odluka o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987 god) integralnog dijela Starog grada Tešanj sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002 god) Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Musala'' Tešanj II Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta za lokalitet koji se nalazi u zoni zdravstva u Tešnju,Odluka o usvajanju i sprovođenju Urbanističkog reda naselja Jelah Odluka o provođenju Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah Odluka o usvajanju i provođenju izmjena namjene dijela ''Urbanističkog reda Jelah'' na lokalitetu zvanom Ciglane-Jelah Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'' općina Tešanj Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''TEŠANJKA'' za naseljeno mjesto Tešanjka Odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana Turističko-rekreacione zone «Kiseljak» Tešanj,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 170 i 1601603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1zavisi od: zone u kojoj se nalazi objekat, namjene objekta (?lan 1. i ?lan 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gra?evinskom zemljištu), i korisne površine objekta (iz Idejnog projekta)1603000330017641722431
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefona
Kratak opis zahtjeva
Vrsta objekta
broj katastarske parcele (k.č. broj)
Broj posjedovnog lista
Katastarska općina
Naseljeno mjesto

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredOriginal ili ovjerena kopija 
Kopija katastarskog planaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Identifikacija parcela novog premjera sa parcelama starog premjeraSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Prethodna elektroenergetska suglasnostJP ''ELEKTROPRIVREDA'' BIH, podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA ZenicaOriginal ili ovjerena kopija 
Komunalna suglasnostOperateri mjesnog vodovoda i kanalizacijeOriginal ili ovjerena kopija 
Sanitarna suglasnostStručna služba općine TešanjOriginal ili ovjerena kopija 
Priznanica o plaćenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljištaBankaOriginal 
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanom građevinomOvlaštena kućaOriginal ili ovjerena kopija 
Glavni projekat izvedenog stanjaOvlaštena ustanovaOriginal 
Izvještaj o izvršenoj kontroli Glavnog projekta (po potrebi)Ovlaštena ustanovaOriginal 
Izvještaj o geomehaničkim i inžinjersko geološkim karakteristikama tla (po potrebi)Ovlaštena ustanovaOriginal 
Izvod iz planskog akta ili stručno mišljenje Stručne komisijeSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal 
Priznanica o uplaćenoj naknadi za pretvorbu zemljištaBanka ili poštaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva