PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08-24

Naziv administrativnog postupka : Ispravka/usklađivanje podataka u matičnim knjigama (MKR, MKD, MKV i MKU)

Veća organizaciona jedinica Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove
Manja organizaciona jedinica Stručni odjel Općine
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Mirnes Dedukić, Stručni saradnik za ljudske resurse i normativno-pravne poslove
Tel: 032/650-022
E-mail: mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
JMBG
Mjesto rođenja
Datum sklapanja braka
Državljanstvo
Prezime bračnog partnera
Ime bračnog partnera
Prezime oca
Ime oca
Prezime majke
Ime majke
Dan, mjesec i godina smrti
Mjesto smrti
Mjesto sahrane

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Kopija lične karteCIPSOvjerena kopija 
CIPS-ova prijava prebivalištaCIPSOvjerena kopija 
Izvod iz matične knjige (ovisno koja se izmjena traži)MatičariOriginal 
Izvodi iz matičnih knjiga za roditelje (ovisno u kojoj se knjizi traži ispravak)MatičariOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva